Plan de gestión de la colección del Museo de Cementiris de Barcelona

El pasado día 2 de Febrero se inauguró oficialmente (la abertura al público fue anterior a la fecha) el Museo de las Carrozas Fúnebres de la empresa Cementiris de Barcelona S.A. Ésta pertenece al grupo B:SM y se encarga de gestionar los 9 cementerios de la ciudad y los dos centros de cremación.

En 1907, el Sr. Cristóbal Torra i Casals, gerente del entonces Servicio de Pompas Fúnebre del Ayuntamiento de Barcelona creó la colección de carrozas fúnebres: un conjunto de 21 carrozas y automóviles fúnebres y de acompañamiento con todos sus complementos y accesorios. Que se sepa, no hay ninguna otra colección igual en el mundo.

En 2011 se inicia el proyecto del traslado de la colección desde el sótano de la Calle Sancho d’Àvila hasta el nuevo edificio en la base del cementerio de Montjuïc. El equipo de Metamorfosi Arquitectes liderado por Joan Claudi Minguell y Magda Mària realizan una importante investigación histórica y de documentación que, incorporada al guión museològico y a la museografia que diseñan, permite poner en valor esta parte de la cultura mediterránea de la muerte, salvaguardando la memoria histórica de este patrimonio que es de todos.

Cementiris de Barcelona S.A., consciente del valor de la colección solicita al equipo de arquitectos un plan de gestión trienal y éstos requieren a Aromi, Cultural Consutant su participación en la redacción del plan.

Finalmente la pasada semana se presentó delante de la Dirección General de la empresa el documento que formaliza el plan de gestión que contempla el estudio de  las características de la colección, de las características del espacio expositivo, de la abertura al público, la descripción de las acciones preventivas y curativas sobre la colección y la valoración económica de cada fase.

Al mismo tiempo se hizo entrega del Plan de Emergencia redactado para el mismo proyecto siguiendo la guía para un Plan de Protección de Colecciones editada por el Ministerio de Cultura, Subdirección General de Museos Estatales (NIPO: 551-08-087-5; ISBN: 978-84-8181-380-7; Depósito legal: 51.971-2008) que esperamos les sea de utilidad.

IMG_6482 IMG_6483 IMG_6460 IMG_6471 IMG_6473 IMG_6481

Exposició Retrat Companys al Castell de Montjuïc

Ja feia temps que no entrava al Pati d’Armes del Castell de Montjuïc, concretament des de la finalització del projecte de l’inventariat  presencial de les col·leccions del Museu Militar.

Aquesta vegada l’Ajuntament ha volgut homenatjar al president Lluís Companys en el seu 72è aniversari del seu afusellament amb una exposició de imatges dels fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. L’equip de Quaderna, amb en Jordi Rodó i en Daniel Caselles, ha liderat el projecte marcant les directrius de l’exposició amb la direcció de l’ICUB, la Carme Segura com a directora del Castell, en Jordi Serchs cap de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i l’Oriol Granados com assessor extern.

Al meu costat ha estat, una vegada més, la Gemma Alberich com a dissenyadora gràfica.

El Castell, amb les seves sales del pati d’armes remodelades, ofereix com a recursos museogràfics un projector de vídeo (que projecte el vídeo d’en Daniel Caselles) un sistema de guia superior i cables de nailon per una de les parets i tiges rígides per a l’altre paret. La opció per a poder penjar les 42 imatges amb aquest sistema ha estat la de emplafonar les dues parets expositives amb Dibon de 3 mm, imprimir directament les imatges sobre l’alumini lacat de blanc (EGM) tot reservant l’espai per a les imatges que anaven emmarcades. El revers de cada plafó de Dibon portava incorporat un sistema d’ancoratge mural per poder penjar-los en les guies. Aquest sistema permet itinerar fàcilment l’exposició i recuperar els plafons una vegada clausurada.

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha cedit per aquesta exposició dues cartes originals, una manuscrita i l’altre mecanografiada, de Lluís Companys a Francesc Macià. Les dues cartes s’han exposat amb un angle d’aproximadament 35º sobre el clàssic suport de cartró ploma de pH neutre. Aquest cartró ploma s’ha folrat amb Ventubel (tela de cotó 100% elàstica) per augmentar la resistència a relliscar que presenta la superfície del cartró ploma. Es la primera vegada que utilitzo aquest sistema i ja queda incorporat als protocols de recursos expositius d’Aromi Cultural Consultant.

Una exposició de baix cost, absolutament digna, itinerable i reciclable.

 

Una vitrina mural viajera para piezas bidimensionales

Treinta años después de haber diseñado y producido el primer prototipo de vitrina para museos, Aromí Cultural Consultant presenta una vitrina para piezas bidimensionales capaz de mantener los niveles deseados de humedad relativa, de presentar un alto nivel de seguridad activa y pasiva,  de tener un acceso simple y seguro a la pieza, de ser económica, reciclable y de poder transportar la vitrina con la pieza en su interior.

El corte de precisión de los perfiles de aluminio y de las piezas de unión así como su acoplamiento y fijación ofrecen la seguridad mecánica necesaria del conjunto así como la semihermeticidad adecuada que permite el uso de material higroscópico para mantener estables los valores de humedad relativa.

La vitrina admite medidas de hasta 200 cm de alto y de largo y de hasta 7 cm de grosor. El perfil de aluminio permite escoger diversos acabados así como decidir el tipo de cristal (antirreflejo, laminado, de seguridad…) y de trasera (Trespa, metacrilatos, policarbonatos, aluminio celular….) de hasta 8mm de grosor, en función de las necesidades  que se requieran.

Cuatro tornillos no visibles, que pueden ser de seguridad, bastan para poder retirar uno de los laterales de la vitrina y tener acceso a la pieza.

La vitrina además, permite su reciclaje y recuperación.

Las paredes modulares de Protean en la exposición “I+D – Ibers + Desenvolupament”

El pasado día 12 de Septiembre se inauguró en el Museu i Poblat ibèric de Ca n’Oliver de Cerdanyola del Vallès esta exposición itinerante que muestra como la innovación de hace 2200 años, aún hoy perdura.

Intervento,  la empresa ganadora del concurso convocado por la Diputación de Barcelona, decidió diseñar la exposición de una manera sostenible utilizando las paredes reutilizables de Protean de una manera original, económica y de muy fácil manipulación.

Con este tipo de soluciones se consigue una importante disminución de los tiempos de montaje, una manipulación sencilla, un fácil mantenimiento de los elementos, una gran versatilidad de distribución de los elementos en la sala, facilidad durante las operaciones de carga y descarga y la completa reutilización de todos los módulos representado, finalmente, una disminución de los costes de la exposición.

News from Protean:

http://www.protean.uk.com/reform-brings-culture-to-the-community

Recta final del Museu de Tortosa

Finalment s’ha arribat a la darrera etapa del procés museogràfic del nou museu de Tortosa.  L’experiència de treballar amb industrials locals, trencant el paradigma típic del gremi, ha estat positiva. La fusteria amb en Talarn, l’electricitat amb l’equip d’en Llangostera, el manyà amb Vericat (tremendos), la pintura amb l’Anna i d’altres industrials locals, amb el reforç inevitable de Tojay amb les serigrafies i de EGM per les impressions directes, s’ha reunit un equip de professionals que amb en Frederic Perers com a dissenyador i la Gemma Alberich a la gràfica han assolit un molt bon nivell d’acabats amb un resultat fresc, sanejat diria jo. És un museu que respira i deixa respirar. Ara cal veure com es viu l’experiència de les audioguies respecte a la multilectura que permet el sistema.

Cal destacar les aplicacions dels mapes en relleu i serigrafies en el interior de les vitrines.  La il·luminació es amb tecnologia LED, tant amb els Zumtobel regulables de les vitrines com amb els Erco de les guies superior.

Els suports de les peces s’ha realitzat amb el mateix concepte que les peces del MNAC. S’ha tingut especial cura en les peces lítiques del primer àmbit que s’exposen de manera individualitzada, talment com Tiffany’s.

El museu no presenta grans novetats, l’objectiu es poder oferir una visió cronològica comprensible del territori per mitjà de les seves col·leccions i poder dir que finalment a Tortosa, aquest diamant per polir,  ja tenen museu.

Retorno del Tapiz de la Creación

Finalmente el día 30 de marzo se realizó el traslado del Tapiz de la Creación desde el Centre de Restauració de Bens Mobles hasta el Tresor de la Catedral de Girona donde quedó instalado sobre el nuevo soporte. Se utilizó la misma caja de madera que en el transporte de ida pero se substituyó el tubo de PVC por otro de cartón de menor peso. Los procedimientos para el transporte fueron los mismos que en el anterior viaje sin que se produjera ningún tipo de incidencia.

Durante los cuatro meses que ha durado la restauración, Aromí Cultural Consultant recibió el encargo de adecuar la sala de exposición para que cumpliera los requerimientos de conservación preventiva que fueron consensuados junto con el equipo del CRBMC, el MNAC, el Instituto de Patrimonio Histórico Español y los responsables del Capítol de la Catedral.

El resumen de las intervenciones es el siguiente:

– Enyesado del arco de vuelta del techo para evitar desprendimientos de pequeñas partículas de las losetas de cerámica al mismo tiempo que se introduce el yeso como material tampón

– Recubrimiento de las paredes laterales con Pladur BV, recubierto en su reverso con una lámina de aluminio lacado con barniz nitrocelulósico como barrera al vapor de agua, creando una cámara de aire perimetral con acceso al exterior.

– Creación de un suelo técnico reversible recubierto con placas de Trespa Virtuon (acrilato de uretano) que permite un rápido acceso al foso existente.

– Saneamiento de los accesos al exterior, cegándolos de manera reversible.

– Abertura de una puerta lateral para facilitar el acceso de los técnicos al tapiz.

– Eliminación del techo de cristal existente y cerramiento de todo el frontal superior con cristal.

– Instalación de registros perimetrales para el control y mantenimiento de la cámara de aire.

Para los procesos de adecuación de la sala fueron contratados industriales locales (Cristalleries Girona y CAIBA).

La empresa Chassitech recibió el encargo de producir un caballete y un bastidor de aluminio que fue recubierto de policarbonato y posteriormente con muletón sobre el que se instaló el tapiz fijándolo con velcro en su perímetro superior. Me parece interesante remarcar la aportación de las restauradoras M. Luz Morata i Carme Masdeu en la decisión de utilizar un tejido de algodón de la casa Baumann que ofrece una resistencia de frotamiento con el muletón que casi permitía la instalación del tapiz sin ningún otro tipo de sujeción. Finalmente el tapiz quedó expuesto con un ángulo de 10º para evitar tensiones en sus fibras.

La impresa Intervento ha sido la encargada de la iluminación del Tapiz, utilizando focos de tecnología LED, regulables individualmente, con lentes intercambiables y con un índice de reproducción cromática de 94.

En los aspectos museográficos, Mn. Julià y Gustau aportaron su valiosa experiencia especialmente atendiendo al flujo de visitantes de la Catedral de Girona.

En estos momentos el CRBMC está elaborando los protocolos de control y mantenimiento de las condiciones ambientales del tapiz.

Quiero agradecer especialmente la colaboración de Kim Capdevila, Carles Ibarz, Ruben Garcia, Antonio Roch, Begoña Sánchez y Guida Ferrari.

ENLACES RELACIONADOS

TV3        http://t.co/ayzbVu2Y

Generalitat    http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2012/20403tapsdelacreaci.jsp

PRENSA

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/529449-el-nou-tapis-de-la-creacio-atrau-centenars-de-curiosos-fins-a-la-catedral.html

http://www.ara.cat/cultura/Tapis_de_la_Creacio-Catedral_de_Girona_0_676132528.html

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2012/04/16/tapis-creacio-mes-nitid-que-mai/557366.html

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2012/04/04/torna-tapis-creacio/555659.html

http://www.324.cat/noticia/1679112/girones/Torna-a-la-catedral-de-Girona-el-Tapis-de-la-Creacio-despres-de-ser-restaurat

http://www.europapress.cat/cultura/noticia-tapis-creacio-torna-catedral-girona-despres-ser-restaurat-20120404165319.html

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/retorn-tapis-creacio-catedral-girona-programa-romanic-obert-cat__816-c-15890__.html

http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.f8ec44f847919cca411cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=7d31bdcb53fdc210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d31bdcb53fdc210VgnVCM1000008d0c1e0aRC

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-tapiz-creacion-vuelve-catedral-girona-despues-ser-restaurado-20120404161940.html

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1139143

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/photo.html?noticia=15890&imagen=6

http://www.guiarte.com/noticias/tapiz-creacion-catedral-girona.html

Protean al Museu Nacional Marítim de Londres

Having successfully supplied and installed Reform system installation in the Sammy Ofer wing of theNationalMaritimeMuseuminGreenwich, Protean have now provided sufficient components to complete phase 2 and trained the newly appointed team from MER to work with the system and deliver future on site installations.

The walling in this instance is clad with FR MDF and completely freestanding with additional custom elements combining with the system to complete the installation.

Reform will provide the gallery with a sustainable resource from which to deliver a programme of exhibitions including the forthcomingRoyalRiverexhibition and ultimately help the National Maritime towards their environmental goals.