Archive | febrer 2012

Les parets de Protean al Nivell 3 de la Tate Modern per a Damien Hirst

Following the success of the Reform system on level 4 which following a run of around 10 reconfigurations will be utilised within a semi permanent location for the next 12 months, the Tate Modern have now procured another set of components for the new temporary gallery area on level 3.
Although there is a variation between the 2 floors the walling has been specified so that the internal framework is largely consistent dimensionally and the majority can be interchanged between the floors to provide an additional facility if required for larger exhibitions.
Since the initial installation on level 4 the system has been further developed to include a revised mid joint, new filler and jointing tape all with the aim of speeding up the installation process. These details will also be added to the new claddings for level 4 as it becomes appropriate to replace the claddings.
The first application for the new system will be the forthcoming prestigious Damien Hirst exhibition.

El nou museu de Tortosa

Porxada de l'escorxador, futura seu del museu

Davant de les dificultats econòmiques i tècniques de fer viable el projecte del nou museu de la ciutat de Tortosa, l’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal de Cultura (IMACT), decideix modificar el protocol habitual de contractació d’aquest tipus de licitació de confiar-ho tot a una mateixa empresa. D’aquesta manera, seguint els processos administratius preceptius, es crea un equip pluridisciplinar de professionals per a dur a terme el projecte amb la major flexibilitat, eficiència i eficàcia. L’equip compta amb la coordinació museològica del projecte per part de Quaderna (amb Jordi Rodó i Daniel Caselles), amb el disseny museogràfic de Frederic Perers, amb Joan Ramon Aromí com a expert en museografia i conservació preventiva en la direcció del procés de producció museogràfica i amb un consell d’assessors locals escollit pel propi Ajuntament. L’equip està liderat per l’IMACT (Maria José Bel i Eva Castellanos). L’objectiu d’aquest equip tècnic és presentar un projecte executiu del nou museu adaptat als recursos existents tenint en compte criteris de sostenibilitat i accessibilitat. Per aquest motiu, entre altres iniciatives que es duen a terme, s’escolliran prioritàriment proveïdors locals per a realitzar la producció del museu, contractats pel mateix Ajuntament. Anirem informant de les solucions i recursos que es proposin.